Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Božanov
Řešené území:k.ú. Božanov

 

číslo (kód):77097719
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ARCHTEAM, Weyrova 3, Náchod
• identifikační číslo:60897295
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. RAKOVÁ IVETA, NÁCHOD
• číslo autorizace:2250

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 14.6.2007  usnesení zast. č. 6 bod III/10; 
Zadání zahájení projednání 8.9.2008  
schválení 16) 15.12.2008  Usnesení zastupitelstva č. 19 bod 5 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 8.4.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 20.8.2009 157/UP/2009/Va 
vydání 20) 10.12.2009  Usnesení zastupitelstva č. 26 - OOP 
nabytí účinnosti 30.12.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 15.2.2018  Usnesení zastupitelstva č. 18/18/8 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:10.9.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.