Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Křelov-Břuchotín, lokalita US-07 Větrná, severní část (Z29)
Řešené území:k.ú. Křelov

 

číslo (kód):79281251
Pořizovatel:
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:PROJEKTANTI DOMŮ s.r.o., Bystrovanská 258/19B, Olomouc
• identifikační číslo:6004482
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SKOUMAL PETR, OLOMOUC
• číslo autorizace:2769

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 12.6.2018  
Možnost využití schválení 19.11.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/prehled-platne-upd-orp-olomouc 
Záznam proveden dne:22.11.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.