Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Úštěk
Řešené území:k.ú. Bílý Kostelec, Brusov, Dolní Vysoké I, Držovice, Dubičná, Habřina u Úštěku, Kalovice, Konojedy u Úštěku, Lhota u Úštěku, Ličenice, Lukov u Úštěku, Ostré, Rašovice u Kalovic, Robeč, Rochov u Tetčiněvsi, Starý Týn, Tetčiněves, Úštěk, Vědlice

 

číslo (kód):79790895
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Architektonické studio HYSEK, spol. s r.o., Jiráskovo náměstí 1727/18, Plzeň
• identifikační číslo:25201255
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HYSEK OLDŘICH, PLZEŇ
• číslo autorizace:180

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 27.2.2006   
Zadání zahájení projednání 13.5.2008  
schválení 16) 13.10.2008   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání  tato etapa nebyla požadována-viz. schválené zadání 
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 8.6.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 8.2.2010  
vydání 20) 7.6.2010  OOP 
nabytí účinnosti 29.6.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 13.5.2013  usn. č. 78/2013 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 25.4.2018  usensení č. 69/2/28/2/2018 - zkrácení postup pořízení změny ÚP _ ZoU 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 24.6.2020  us.n. ZO č. 112/3/58/3/2020 (součaástí je zadaní ke zm.č.3) 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-ustek.cz 
Záznam proveden dne:7.7.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Adéla Falcmanová 
Telefon:475657545 
Email:falcmanova.a@kr-ustecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.