Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Borohrádek
Řešené území:k.ú. Borohrádek, Šachov u Borohrádku

 

číslo (kód):83469789
Pořizovatel:Městský úřad Kostelec nad Orlicí 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PALACKÁ ALENA, BRNO
• číslo autorizace:812

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 2.3.2009  Usnesení KST-110/09Dol 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16)   Úprava ÚPM podle § 188 odst. 1 stavebního zákona 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 24.2.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 26.4.2011 č. j. 6809/UP/2011/Sm 
vydání 20) 23.3.2012  OOP č. 105/2012 
nabytí účinnosti 7.4.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 8.3.2016  Usnesení č. 175/2016/MUBK 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 25.10.2021  usnesení č. 584/2021/MUBK 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.kostelecno.cz 
Záznam proveden dne:8.11.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.