Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Špindlerův Mlýn - technická zóna
Řešené území:k.ú. Bedřichov v Krkonoších

 

číslo (kód):85276429
Pořizovatel:Městský úřad Špindlerův Mlýn 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Architektonické studio HYSEK, spol. s r.o., Jiráskovo náměstí 1727/18, Plzeň
• identifikační číslo:25201255
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HYSEK OLDŘICH, PLZEŇ
• číslo autorizace:180

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 8.10.2009 Usnesení č. 86/8-09z 
Možnost využití schválení 5.11.2009 Usnesení č. 96/9-09z 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 1.10.2020 dle § 30 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.spindleruvmlyn.org/mestsky-urad/uzemne-planovaci-dokumentace/uzemni-studie/#.WuLM64cUmUk 
Záznam proveden dne:27.4.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.