Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Ploskovice
Řešené území:k.ú. Maškovice, Ploskovice, Těchobuzice, Vinné

 

číslo (kód):86123292
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Architekti Černí, urbanistický ateliér, Záhorského 885, Praha 5
• identifikační číslo:10454730
Projektant
• jméno a příjmení:Mgr. Ing. arch. ČERNÝ ZDENĚK, PRAHA 5
• číslo autorizace:3575

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 27.2.2012   
Zadání zahájení projednání 1.10.2012  
schválení 16) 17.12.2012  usnesení č. 6/23Z/2012, 7/23Z/2012 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 11.8.2015 usnesení č. 16/8Z/2015 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 27.9.2021  schválení ZoUÚP; usnesení ZO č. 12/33Z/2021; změna ÚP s prvky RP 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:18.10.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.