Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Radějovice
Řešené území:k.ú. Radějovice u Netonic

 

číslo (kód):86289613
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jan Rampich - Architektonická kancelář, Plánkova 1132/, Strakonice
• identifikační číslo:13513613
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. RAMPICH JAN, STRAKONICE
• číslo autorizace:878

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení    
Zadání zahájení projednání 8.2.2005  
schválení 16) 18.6.2005  usnesení č.5/2005 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 19.5.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 27.12.2006   
Návrh zahájení projednání 18) 28.6.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 24.9.2007  
vydání 20) 12.12.2007   
nabytí účinnosti 3.2.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 16.12.2011   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-radejovice 
Záznam proveden dne:24.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.