Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Třebohostice
Řešené území:k.ú. Třebohostice, Zadní Zborovice

 

číslo (kód):96772401
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Štěpánka Ťukalová (UA Projekce), Boleslavova 1581/30, České Budějovice
• identifikační číslo:15772608
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŤUKALOVÁ ŠTĚPÁNKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 12.9.2003   
Zadání zahájení projednání 10.8.2005  
schválení 16) 28.12.2005   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 15.5.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 17.11.2006  usnesení č.2/2006 
Návrh zahájení projednání 18) 28.6.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 28.11.2007  
vydání 20) 26.9.2008  usnesení č.17/2008 
nabytí účinnosti 24.10.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 7.12.2012  usnesení č.18/2012 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 29.3.2018  usnesení č. 29/2018 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-trebohostice 
Záznam proveden dne:24.4.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.