Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lovečkovice
Řešené území:k.ú. Dolní Šebířov, Hlupice, Knínice u Touchořin, Levínské Petrovice, Lovečkovice, Mukařov u Úštěku, Náčkovice, Touchořiny

 

číslo (kód):97773377
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:PAFF architekti, v.o.s. (Ing. arch. Ladislav Bareš, Ing. arch. Michaela Štádlerová), Bulharská 1023/17, Praha 10
• identifikační číslo:27442144
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTÁDLEROVÁ MICHAELA, PRAHA 10
• číslo autorizace:3121

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 1.3.2004   
Zadání zahájení projednání 10.1.2005  
schválení 16) 14.9.2005   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 13.2.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 14.12.2006   
Návrh zahájení projednání 18) 26.9.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 20.2.2008 zn. UPS/858/13098/24082/08 
vydání 20) 12.6.2008  OOP č.j. 44952/08/ROZ/LK1 
nabytí účinnosti 28.6.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://radnice.litomerice.cz/uzemniplanovani.html 
Záznam proveden dne:14.8.2008 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.