Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Z 01 obchodní centrum Na Soutoku - Želetice
Řešené území:k.ú. Litoměřice

 

číslo (kód):98214356
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier eis Praha, , Praha
• identifikační číslo:25719416
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KADRMAS FILIP, PRAHA 5
• číslo autorizace:3281

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 1.5.2011 předání studie pořizovateli - 10/2011 
Možnost využití schválení 16.2.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení 27.5.2020 usn.č.j. MULTM/0031165/20/ROZ/MKř 
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1333 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litoomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:27.5.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Adéla Falcmanová 
Telefon:475657545 
Email:falcmanova.a@kr-ustecky.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.