Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Cehnice
Řešené území:k.ú. Cehnice, Dunovice

 

číslo (kód):99140565
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Vladimír Děrda, Jírovcova 1866/2, České Budějovice
• identifikační číslo:18504612
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DĚRDA VLADIMÍR, ALBRECHTICE NAD VLTAVOU
• číslo autorizace:2970

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 22.12.2004   
Zadání zahájení projednání 27.2.2006  
schválení 16) 16.11.2006  usnesení č.78/2006 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 28.11.2007  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 13.3.2008  usnesení č.20/2008 
Návrh zahájení projednání 18) 16.9.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 29.1.2010  
vydání 20) 14.9.2010  usnesení č.90/2010; vyvěšeno: 16.9.2010 
nabytí účinnosti 1.10.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 15.1.2015  zadání změny č.1 a změny č.2 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-cehnice 
Záznam proveden dne:24.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.