Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie veřejného prostranství Litoměřice (Městská památková rezervace)
Řešené území:k.ú. Litoměřice

 

Číslo (kód):17510623
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistický atelier, Varšavská 692/32, Praha 2
• identifikační číslo:15078698
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUBEK PAVEL, PRAHA 2
• číslo autorizace:435

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 13.3.2017  
Možnost využití Schválení9) 20.5.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:10.7.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Adéla Falcmanová 
Telefon:475657545 
Email:falcmanova.a@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.