Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Křešice
Řešené území:k.ú. Křešice u Litoměřic, Nučnice, Sedlec u Litoměřic, Třeboutice, Zahořany u Litoměřic

 

Číslo (kód):18159122
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Stanislav Zeman - AUA - agrourbanistický ateliér, Šumberova 333/8, Praha 6
• identifikační číslo:14938634
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. ZEMAN STANISLAV, PRAHA 6
• číslo autorizace:2220

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 30.5.2008  rozhodnuto o pokračování,na ZO 16.12.2010 (usnesení č. 89/2010) 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 18.7.2013  usnesení č. 303/2013 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 25.4.2017 vydáno na základě usnesení ZO č. 219/2017 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomerice.cz/uzemni-plany/ 
Záznam proveden dne:26.4.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.