Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie České Kopisty-plocha Z1/2
Řešené území:k.ú. České Kopisty

 

Číslo (kód):20592463
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Petr Laube, 28. října 909, Neratovice
• identifikační číslo:86794361
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. LAUBE PETR, NERATOVICE
• číslo autorizace:3889

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.12.2015  
Možnost využití Schválení9) 1.2.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:7.3.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.