Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Račice
Řešené území:k.ú. Račice u Štětí

 

Číslo (kód):2424259
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Rekultiva Praha, s.r.o., Kovanecká 17/2308, Praha 9
• identifikační číslo:25796097
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VÁVRA PETR, PRAHA 6
• číslo autorizace:1189

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.2.2012  
Možnost využití Schválení9) 8.12.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:8.12.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Morche 
Telefon:475657853 
Email:morche.l@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.