Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Staňkovice
Řešené území:k.ú. Staňkovice

 

Číslo (kód):25942630
Pořizovatel:Obecní úřad Staňkovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Petr Laube, 28. října 909, Neratovice
• identifikační číslo:86794361
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. LAUBE PETR, NERATOVICE
• číslo autorizace:3889

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.6.2014  Rozhodnutí ZO o pořízení nového ÚP 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 10.6.2015  Usnesením č. 5 schválilo ZO Staňkovice zadání ÚP 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 24.5.2016  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.oustankovice.cz 
Záznam proveden dne:30.5.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.