Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Katovice 1
Řešené území:k.ú. Katovice

 

Číslo (kód):27955264
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:BUILDING - INVESTMENT, s.r.o., Doubravice 40, Doubravice
• identifikační číslo:65415680
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FRANĚK VÁCLAV, SUŠICE
• číslo autorizace:2507

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9) 27.2.2017 Úřad územního plánování MěÚ Strakonice 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-katovice 
Záznam proveden dne:27.2.2017 
Zaznamenal(a):Mgr. Robert Flachs 
Telefon:383700831 
Email:robert.flachs@mu-st.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.