Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Pařezov
Řešené území:k.ú. Pařezov

 

Číslo (kód):30929202
Pořizovatel:Městský úřad Domažlice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SLADKÝ & PARTNERS, Projektový ateliér s.r.o., Nad Šárkou 782/6, Praha 6
• identifikační číslo:27439500
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. SLADKÝ PETR, PRAHA 6
• číslo autorizace:2686

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 1.2.2012  Usnesení ZO č. 01/2012 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 17.5.2013  Usnesení ZO Pařezov 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 15.7.2016  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany/parezov-/ 
Záznam proveden dne:28.7.2016 
Zaznamenal(a):Jiří Pivoňka 
Telefon:379719186 
Email:jiri.pivonka@mesto-domazlice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.