Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Jičín - lokality 305-OS a 324-OS
Řešené území:k.ú. Jičín, Moravčice, Popovice u Jičína, Robousy

 

Číslo (kód):31721133
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Ivan Vavřík (Bartošek a Vavřík), Jaselská 32, Praha 6
• identifikační číslo:12600733
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VAVŘÍK IVAN, PRAHA 6
• číslo autorizace:113

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 2.7.2015  
Možnost využití Schválení9) 16.11.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení 30.1.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mujicin.cz/jicin-uzemne-planovaci-podklady-uzemni-studie-uap/ds-27747/archiv=0 
Záznam proveden dne:31.1.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.