Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Kasárna Jičín
Řešené území:k.ú. Jičín

 

Číslo (kód):42359560
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:CUBOID ARCHITEKTI, s. r. o., Krohova 2595/43a, Praha
• identifikační číslo:27458822
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PAPPOVÁ MAGDALENA, PRAHA 6
• číslo autorizace:3235

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 21.2.2014  
Možnost využití Schválení9) 23.1.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení 30.1.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení 18.3.2020  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mujicin.cz 
Záznam proveden dne:25.3.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.