Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Žalhostice
Řešené území:k.ú. Žalhostice

 

Číslo (kód):48565310
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jiří Vít - atelier CONTEC, Půlnoční 292/6, Praha 4
• identifikační číslo:14989191
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VÍT JIŘÍ, PRAHA 4
• číslo autorizace:988

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 15.11.2006  usnesení ZO z 5.3.2007-pod č.2/2007-zvolení určeného zastupitele 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 7.4.2014  usnesení č. 23-2014/03 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 27.3.2018  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/843-vydane-uzemne-planovaci-dokumnetace 
Záznam proveden dne:2.5.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.