Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie - Domanice - sever
Řešené území:k.ú. Domanice, Kaletice, Láz u Radomyšle, Leskovice u Radomyšle, Podolí u Strakonic, Radomyšl, Rojice

 

Číslo (kód):51798647
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. RAMPICH JAN, STRAKONICE
• číslo autorizace:878

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 27.1.2015 oprava regulativů původní US 
Možnost využití Schválení9) 26.2.2015 19.6.2015 - zapsáno do evidence 
Ověření aktuálnosti potvrzení 25.2.2022 prověření aktuálnosti pořizovatelem 
Ukončení možnosti využití Schválení 8.6.2022 platnost ÚS ukončena zápisem do evidence ÚPČ 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-radomysl 
Záznam proveden dne:10.6.2022 
Zaznamenal(a):Bc. Jana Hudáková 
Telefon:383700850 
Email:jana.hudakova@mu-st.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.