Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Štěkeň
Řešené území:k.ú. Štěkeň, Vítkov u Štěkně

 

Číslo (kód):55175417
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DUBSKÝ FILIP, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:3588

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 6.11.2017  usnesení ZM č. 33/2017 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 18.12.2017  usnesení ZM č. 35/2017 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 5.8.2022  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-steken 
Záznam proveden dne:4.8.2022 
Zaznamenal(a):Bc. Alena Vadlejchová 
Telefon:383700845 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.