Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie veřejného prostrantsví Lokalita 51 - Pod Radobýlem
Řešené území:k.ú. Litoměřice

 

Číslo (kód):61979311
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r.o., Bruselská 266/14, Praha 2
• identifikační číslo:25626825
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŘEHÁK MARTIN, MĚLNÍK
• číslo autorizace:4643

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 20.3.2017  
Možnost využití Schválení9) 15.5.2018 usnesení MULTM/0032925/18/ROZ/MKř ze dne 15.5.2018 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:1.6.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.