Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Čestice
Řešené území:k.ú. Čestice, Doubravice u Volyně, Krušlov, Nahořany u Čkyně, Nuzín, Počátky u Volyně, Radešov u Čestic, Střídka

 

Číslo (kód):76305787
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:INVENTE, s.r.o. , Přední Ptákovice 2, Strakonice 1
• identifikační číslo:25171232
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. Mgr. Akad. arch. VONÁŠEK LADISLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:2908

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 29.10.2009   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 22.8.2011  usnesení č.8/7 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 26.7.2014  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-cestice 
Záznam proveden dne:24.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.