Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Žitenice
Řešené území:k.ú. Pohořany, Skalice u Žitenic, Žitenice

 

Číslo (kód):78553407
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Petr Laube, 28. října 909, Neratovice
• identifikační číslo:86794361
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. LAUBE PETR, NERATOVICE
• číslo autorizace:3889

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 3.3.2014  rozhodnutí ZO o pořízení ÚP 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 27.6.2016  schváleno zadání ÚP 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 21.2.2018  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.zitenice.eu 
Záznam proveden dne:22.6.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Adéla Falcmanová 
Telefon:475657545 
Email:falcmanova.a@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.