Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Litoměřice (lokalita 4 a 61 dle ÚP)
Řešené území:k.ú. Litoměřice

 

Číslo (kód):83875672
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:inveko.eu, s.r.o., Anenská 114/4, Litoměřice
• identifikační číslo:25007114
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. ZEMAN STANISLAV, PRAHA 6
• číslo autorizace:2220

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 11.7.2011  
Možnost využití Schválení9) 1.12.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:25.3.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.