Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie zastavitelné plochy Z1f a Z1g a Z9 Běleč nad Orlicí
Řešené území:k.ú. Běleč nad Orlicí

 

Číslo (kód):8898563
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Stanislav Novotný - projektová kancelář (P.K. Novotný), Na Kuchyňce 1316/, Třebechovice pod Orebem
• identifikační číslo:10469800
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. NOVOTNÝ STANISLAV, TŘEBECHOVICE P.O.
• číslo autorizace:1080

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 3.4.2017  
Možnost využití Schválení9) 5.11.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:5.11.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.