Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Trnovany
Řešené území:k.ú. Trnovany u Litoměřic

 

Číslo (kód):91303216
Pořizovatel:Obecní úřad Trnovany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Vávra - Studio KAPA, Na Petynce 173/88, Praha 6
• identifikační číslo:16898401
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VÁVRA PETR, PRAHA 6
• číslo autorizace:1189

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 24.11.2011  Usnesení ZO Trnovany č. 7/2011, bod 3 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 11.2.2014  Usnesením č. 2/2014 pod bodem 2) ZO Trnovany 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 11.7.2015  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.trnovany.cz 
Záznam proveden dne:15.7.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.