Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Všekary
Řešené území:k.ú. Všekary

 

Číslo (kód):95083253
Pořizovatel:Městský úřad Stod 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SLADKÝ & PARTNERS, Projektový ateliér s.r.o., Nad Šárkou 782/6, Praha 6
• identifikační číslo:27439500
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. SLADKÝ PETR, PRAHA 6
• číslo autorizace:2686

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.7.2011  schváleno zastupitelstvem obce č.5/2011 dne 21.6.2011 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 31.1.2012  schváleno zastupitelstvem pod usnesením č. 01/2012 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 23.12.2014  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/ 
Záznam proveden dne:22.4.2015 
Zaznamenal(a):Jitka Růžičková 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.