Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Vrutice
Řešené území:k.ú. Svařenice, Vrutice

 

Číslo (kód):96166627
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6
• identifikační číslo:14938634
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. ZEMAN STANISLAV, PRAHA 6
• číslo autorizace:2220

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.9.2012  usnesení č. 3 až 6 ZO Vrutice 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 26.6.2013  usnesení č. 3 ZO Vrutice 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 30.10.2015 usnesení č. 4 ZO Vrutice ze dne 5.10.2015-veřejná vyhláška obce 14.10. 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:2.11.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.