Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Chlumec nad Cidlinou - lokalita Z7 (Skalka II)
Řešené území x):k.ú. Chlumec nad Cidlinou

 

Číslo (kód):13345844
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Michaela Dejdarová, Holečkova 2650/86, Praha 5
• identifikační číslo osoby:71407014
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DEJDAROVÁ MICHAELA, PRAHA 1
• číslo autorizace:4079

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 12.12.2017  
Možnost využití Schválení13) 19.8.2020  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:20.8.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.