Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Kasárna Jičín (ÚS po změně č. 1)
Řešené území x):k.ú. Jičín

 

Číslo (kód):23098392
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SANTIS, a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou
• identifikační číslo osoby:25546791
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ZEZULA MARTIN, ŽIŽKOVO POLE
• číslo autorizace:4313

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 7.6.2019  
Možnost využití Schválení13) 18.3.2020  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mujicin.cz 
Záznam proveden dne:31.3.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.