Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Jičín - lokalita stávajícího autobusového nádraží
Řešené území x):k.ú. Jičín

 

Číslo (kód):44694155
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Kotas a Partners s. r. o., náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Praha
• identifikační číslo osoby:28254694
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOTAS PATRIK, PRAHA 5
• číslo autorizace:560

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 31.8.2015  
Možnost využití Schválení13) 18.3.2020  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://mujicin.cz/jicin-uzemne-planovaci-podklady-uzemni-studie-uap/ds-27747/archiv=0 
Záznam proveden dne:2.4.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.