Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie krajiny SO ORP Nové Město nad Metují
Řešené území x):k.ú. Blažkov u Slavoňova, Bohuslavice nad Metují, Černčice, Dolsko, Domkov, Jestřebí nad Metují, Kleny, Krčín, Lhota u Nahořan, Libchyně, Městec u Nahořan, Mezilesí u Náchoda, Nahořany nad Metují, Nové Město nad Metují, Provodov, Přibyslav nad Metují, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov, Spy, Šeřeč, Šonov u Nového Města nad Metují, Vrchoviny, Vršovka

 

Číslo (kód):44820803
Pořizovatel:Městský úřad Nové Město nad Metují 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, Brno
• identifikační číslo osoby:64608531
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 8.8.2017  
Možnost využití Schválení13) 22.10.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.novemestonm.cz/obcan/uzemni-planovani/uzemni-studie/ 
Záznam proveden dne:20.11.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.