Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Bačetín - lokalita Z2
Řešené území x):k.ú. Bačetín

 

Číslo (kód):52067202
Pořizovatel:Městský úřad Dobruška 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo osoby:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ZADROBÍLEK PAVEL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2867

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 18.7.2019  
Možnost využití Schválení13) 11.9.2020  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mestodobruska.cz/urad/uzemni-planovani/uzemni-studie/uzemni-studie-bacetin/ 
Záznam proveden dne:5.10.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.