Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Oskava
Řešené území x):k.ú. Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Oskava, Třemešek, Václavov u Oskavy

 

Číslo (kód):55654543
Pořizovatel:Městský úřad Šumperk 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Ostrava, spol. s r.o., Spartakovců 6014/3, Ostrava
• identifikační číslo osoby:562963
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SALVETOVÁ HELENA, OSTRAVA - PORUBA
• číslo autorizace:864

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací x)Schválení pořízení 31.8.2017   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu nebo rozhodnutí o obsahu změny Schválení 16) 5.9.2019   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 8.5.2022  
Zpráva o uplatňování územního plánu y) schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   Ke dni účinnosti nového ÚP, rozhodnutí soudu nebo krajského úřadu 

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html 
Záznam proveden dne:12.5.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.