Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nový Bydžov
Řešené území x):k.ú. Barchov, Barchůvek, Bydžovská Lhotka, Červeněves, Hlušice, Hlušičky, Humburky, Chmelovice, Chotělice, Chudonice, Janovice u Vinar, Kanice u Petrovic, Kobylice, Kozojídky u Vinar, Králíky u Nového Bydžova, Křičov, Loučná Hora, Luková nad Cidlinou, Lužec nad Cidlinou, Měník u Nového Bydžova, Mlékosrby, Myštěves, Nepolisy, Nový Bydžov, Ohnišťany, Petrovice u Nového Bydžova, Podoliby, Prasek, Skochovice, Skřeněř, Skřivany, Sloupno nad Cidlinou, Smidarská Lhota, Smidary, Starý Bydžov, Šaplava, Velké Babice, Vinary u Smidar, Vysočany u Nového Bydžova, Zábědov, Zadražany, Zachrašťany, Zdechovice u Nového Bydžova

 

Číslo (kód):66302126
Pořizovatel:Městský úřad Nový Bydžov 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, Praha 7
• identifikační číslo osoby:26483734
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BERÁNEK KAREL, PRAHA 8
• číslo autorizace:1942

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 23.3.2017  
Možnost využití Schválení13) 30.9.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.novybydzov.cz/dokumenty/ds-1002/p1=24845 
Záznam proveden dne:30.10.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.