Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie krajiny správního obvodu ORP Hořice
Řešené území x):k.ú. Bašnice, Bezník, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek u Miletína, Březovice, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, Černín u Lukavce, Červená Třemešná, Dobeš, Dolní Černůtky, Dolní Dobrá Voda, Domoslavice, Doubrava, Holovousy v Podkrkonoší, Horní Dobrá Voda, Hořice v Podkrkonoší, Chloumek u Hořic, Chlum u Hořic, Chomutice, Chomutičky, Chroustov u Miletína, Chvalina, Jeřice, Libonice, Lískovice u Ostroměře, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u Hořic, Nevratice, Nové Smrkovice, Obora u Chomutic, Ostroměř, Ostrov v Podkrkonoší, Petrovičky u Hořic, Podhorní Újezd, Rašín, Rohoznice u Hořic, Sobčice, Staré Smrkovice, Sukorady u Hořic, Sylvárův Újezd, Tereziny Dary, Tetín, Třebnouševes, Třebovětice, Úhlejov, Vinice v Podkrkonoší, Vojice, Votuz, Vřesník u Tetína, Želejov

 

Číslo (kód):84022157
Pořizovatel:Městský úřad Hořice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, Brno
• identifikační číslo osoby:64608531
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 3.4.2017  
Možnost využití Schválení13) 16.11.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.horice.org/urad-uzemniho-planovani/os-1017/p1=2771 
Záznam proveden dne:26.11.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.