Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Sedlec
Řešené území:k.ú. Sedlec u Líbeznic

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):44785864
Pořizovatel:Okresní úřad Praha-východ 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Olga Bendová, Schnirchova 1256/2, Praha 7
• identifikační číslo:16498488
• projektantIng. arch. BENDOVÁ OLGA, PRAHA 7,1392

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 1.11.1993   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení 1.4.1994   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 1.6.1994   
zahájení projednání   
ukončení projednání 1.4.1995   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.8.1995  
zahájení projednání   
ukončení projednání 28.7.1998  
stanovisko nadřízeného orgánu 21.10.1998   
schválení návrhu 3)11.11.1998   
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 25.11.1998   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2010 
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:4.7.2002 
Zaznamenal(a):Ing. Kaulichová,(02) 21621404 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.