Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Černý Důl
Řešené území:k.ú. Černý Důl, Čistá v Krkonoších, Fořt

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):51930742
Pořizovatel:Úřad městyse Černý Důl 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Pavel Tomek - architektonický atelier, Havlíčkova 13/, Trutnov
• identifikační číslo:11602961
• projektantIng. arch. TOMEK PAVEL, TRUTNOV,501

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 23.9.1998 US 
Návrh ÚPD odevzdání 18.11.1999  
zahájení projednání 10.12.1999  
ukončení projednání 25.8.2000  
stanovisko nadřízeného orgánu 30.1.2001  
schválení návrhu 3)21.2.2001  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 21.3.2001  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2010 
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ano 
Záznam proveden dne:13.9.2002 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Nováková,(0439) 859229 - kl.229, email:Jana.Novakova@oku-tu.cz 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.