Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán obce Štěkeň - Změna č. 1 ÚPO Štěkeň
Řešené území:k.ú. Vítkov u Štěkně

 

Číslo (kód) ÚPD 1):10277957
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:A+U DESIGN, spol. s r.o., Fráni Šrámka 1324/24, České Budějovice
• identifikační číslo:49022571
• projektant 2):Ing. arch. FUČÍK VLADIMÍR, RUDOLFOV(Č. BUDĚJOVICE),2491

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 13.9.2005  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 14.11.2005  
Zadání ÚPD zahájení projednání 19.12.2005  
schválení 27.3.2006  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání  § 31, odst 2 SZ - sloučeno s návrhem 
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 19.4.2006  
zahájení projednání 3.5.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 16.10.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)24.11.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 15.12.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5):4 roky 
Záznam proveden dne:24.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.