Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán města Dobruška - Změna č. 1 ÚP města Dobruška
Řešené území:k.ú. Běstviny, Dobruška, Domašín u Dobrušky, Křovice, Mělčany u Dobrušky, Pulice, Spáleniště

 

Číslo (kód) ÚPD 1):22341102
Pořizovatel:neuvedeno 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno
• identifikační číslo:63496992
• projektant 2):Ing. arch. HUČÍK MILAN, BRNO,2483

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 5.6.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 2.1.2004  
schválení 19.4.2004  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 19.8.2004 sloučený koncept a návrh 
zahájení projednání 20.9.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 28.2.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)4.4.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 21.4.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:15.6.2005 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.