Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPN SÚ
Název ÚPD:Územní plán sídelního útvaru Sedlec - Změna č. 1 ÚPN SÚ Sedlec
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód) ÚPD 1):44785864
Pořizovatel:Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Ladislav Komrska - projektové a inženýrské práce, Mladenovova 3234/9, Praha 4
• identifikační číslo:10194894
• projektant 2):Ing. arch. KOMRSKA LADISLAV, PRAHA 4,2748

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 21.5.2003  
schválení 19.11.2003  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 19.4.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 18.4.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)25.5.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 13.6.2005  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:6.1.2010 
Zaznamenal(a):Ing. Taťjana Bernardová 
Telefon:257280700 
Email:bernardova@kr-s.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.