Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejích změn)

Druh ÚPD:ÚPO
Název ÚPD:Územní plán obce Babice - Změna č. 1 ÚPO Babice
Řešené území:k.ú. Velké Babice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):47422426
Pořizovatel:Městský úřad Nový Bydžov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:REGIO, s.r.o., Hořická 50, Hradec Králové
• identifikační číslo:26002337
• projektant 2):Ing. arch. ŠEJVLOVÁ JANA, HRADEC KRÁLOVÉ,2778

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací  září 2004 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 20.12.2004  
schválení 14.2.2006  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání  únor 2006 
zahájení projednání 24.2.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 27.6.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)25.7.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 9.8.2006  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Lhůty vyhodnocení 5): 
Záznam proveden dne:21.1.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.