Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Miřejovice - Změna č. 1 ÚPO Miřejovice
Řešené území:k.ú. Miřejovice

 

Číslo (kód):14858646
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Ponča (Urbanistický ateliér), Jizerská 2940/55, Ústí nad Labem
• identifikační číslo:13472763
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PONČA PAVEL, ÚSTÍ NAD LABEM
• číslo autorizace:1056

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 23.7.2009   
Zadání zahájení projednání 13.2.2012  
schválení 16) 31.5.2012   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání  Požadavek na zpracování konceptu nebyl v zadání stanoven 
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 18.12.2013  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:6.1.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Lukáš Morche 
Telefon:475657853 
Email:morche.l@kr-ustecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.