Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán Březina - Změna č. 1 ÚP Březina
Řešené území:k.ú. Březina u Rokycan

 

Číslo (kód):20472354
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Alexandra Kasková, projekční kancelář, Sokolovská 54, Karlovy Vary
• identifikační číslo:16698665
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KASKOVÁ ALEXANDRA, KARLOVY VARY
• číslo autorizace:767

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 24.2.2017  usn.č. 2017-1-6 
Zadání zahájení projednání 11.8.2017 usn. č. 2017-3-9 
schválení 16) 4.5.2018  usn. č. 2018-2-10 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 28.9.2018 vydáno ZO dne 7.9.2018 pod usn. č. 2018-4-7 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.obecbrezina.eu/uzemni-plan/zmena-c1/ 
Záznam proveden dne:19.9.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Vendula Stupková 
Telefon:tel. 371706149 
Email:vendula.stupkova@rokycany.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.