Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán Travčice - Změna č. 1 ÚP Travčice
Řešené území:k.ú. Nučničky

 

Číslo (kód):45081728
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jiří Adamczyk - A-PROJEKT, Ladova 2537/20, Ústí nad Labem
• identifikační číslo:13473565
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ADAMCZYK JIŘÍ, ÚSTÍ NAD LABEM
• číslo autorizace:994

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 29.1.2009   
Zadání zahájení projednání 10.2.2009  
schválení 16) 24.3.2009   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 13.7.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 21.10.2009  
vydání 20) 10.12.2009  OOP 
nabytí účinnosti 26.12.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.travcice.cz 
Záznam proveden dne:5.1.2010 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.