Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán Borohrádek - Změna č. 1 ÚP Borohrádek
Řešené území:k.ú. Borohrádek

 

Číslo (kód):83469789
Pořizovatel:Městský úřad Kostelec nad Orlicí 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SLAVÍK TOMÁŠ, BRANDÝS NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:3930

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 14.12.2011  Usnesení č. 568/2011/MUBK 
Zadání zahájení projednání 14.5.2012  
schválení 16) 1.8.2012  Usnesení č. 316/2012/MUBK 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 30.11.2012  
stanovisko krajského úřadu 19) 4.6.2013 č. j. 10296/UP/2013/Pro 
vydání 20) 18.6.2013  OOP č. 1/2013 
nabytí účinnosti 3.7.2013  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování: 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.kostelecno.cz 
Záznam proveden dne:19.7.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.