Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán Abertamy - Změna č. 1 ÚP Abertamy
Řešené území:k.ú. Abertamy, Hřebečná

 

Číslo (kód):90647523
Pořizovatel:Městský úřad Abertamy 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Alexandra Kasková, aut. arch., Sokolovská 119/54, Karlovy Vary
• identifikační číslo:16698665
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KASKOVÁ ALEXANDRA, KARLOVY VARY
• číslo autorizace:767

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 24.5.2012  usn. ZM č. 113/12/R18; a usn. ZM č. 140/12/R21 z 20.9.2012;lét. poř.; 
Zadání zahájení projednání 13.11.2012 návr. zad. zprac.10/2012; 
schválení 16) 27.12.2012  usn. ZO č. 155/12/R24; upr. zad. zprac.12/2012; 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 8.7.2013 veř. jed. 19.12.13 v 9.00 na MěÚ Abert; sp. j. 24.7.13 ;ná. zpr.05/13; 
stanovisko krajského úřadu 19) 10.10.2013 KúKk,ORR, čj.:1001/RR/13-2 ze dne 10.10.2013; 
vydání 20) 27.12.2012  usn. ZM č. 155/12/R24; 
nabytí účinnosti 18.2.2014 OOP; usn. ZM č. 217/14/R36 ze dne 23.1.2014 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.abertamy.euPořiz. Bc. Jaromír Trtík, Nedek; 
Záznam proveden dne:1.4.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Burešová 
Telefon:354222309 
Email:lenka.buresovaORR@kr-karlovarsky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.